administrativní budova

Zlín - Malenovice

Při třídě Tomáše Bati se nachází pozemek jako stvořený pro administrativní budovu. Investor si přál zde postavit administrativní budovu a přestěhovat se tak z okraje Zlína na hlavní tah do Malenovic. Součástí hmoty stavby je vysoká betonová zeď, která odděluje venkovní parkování a vnitřní soukromé parkování. Součástí venkovního prostoru je i zpevněná plocha s odpočinkovým místem na konci stavby. Díky umístění stavby s orientací východ západ jsou pro všechny kancelářské místnosti využita celoprosklená okna, která vpouští do objektu slunce. Budova je dělena na tři hlavní části s orientací sever a jih. Sekundární členění stavby je chodbou, která dělí budovu na východ a západ. U uliční části se nachází dvě open space kancelářské místnosti pro celkově 12 zaměstnanců s jednacími stoly uvnitř. Středová část obsahuje vstup s recepcí, centrální halu s kuchyňkou, WC pro muže a ženy, technickou místnost, dva jednací prostory a hlavní kancelář pro majitele. V jižní částí budovy se nachází celkem osm kancelářských místností pro celkově 16 zaměstnanců. Budova je laděna do industriální architektury s přiznanými rozvody TZB. Což je hlavním tématem celé budovy.

plocha pozemku:

1698  m2

zastavěná plocha:

484 m2

užitná plocha:

426 m2

obestavěný prostor:

1795 m3

datum projektu:

2017

vypracoval:

Ing. arch. Vít Kolaja

projekt TZB:

Ing. Martin Běťák


projekt