dotace

 

Jak postupujeme při vyřízení dotace:

  • Obhlídka a zaměření stavby (mimo novostavby)
  • Zpracování optimálního návrhu energetického opatření se stanovením výše podpory
  • Zpracování energetického posudku a projektové dokumentace
  • Registrace a podání žádosti

NZÚ

 

Nová zelená úsporám

V tomto dotačním programu mohou žadatelé získat dotaci až 50% na zateplení, výměnu oken a dveří, instalaci solárních panelů, fotovoltaiky a rekuperace. Dále je možné žádat dotaci i na výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, zdroje energie a obnovitelné zdroje energie.

 

Dotační program Nová Zelená Úsporám podporuje:

  • Renovaci rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří, ...)
  • Stavbu rodinných a bytových domů (nízkoenergetické a pasivní domy)
  • Zelené střechy
  • Solární termické a fotovoltaické systémy
  • Systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla – rekuperace
  • Výměnu zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu (mimo kotlíkovou dotaci)